Privacy protocol

28 mei 2018

Vereniging Protea verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van onze leden en van mensen en organisaties met wie wij een relatie hebben, die belangrijk zijn voor onze vereniging zoals bijvoorbeeld contactpersonen van adoptieorganisaties of medewerkers / genodigden van de Protea ontmoetingsdag(en).

De categorieën persoonsgegevens die de Vereniging Protea opslaat in een veilige omgeving zijn:

  1. contactgegevens zoals naam, adres, emailadres, telefoonnummer
  2. financiële gegevens zoals iban en incasso’s
  3. lidmaatschapgegevens, zoals lidnummer, gezinssamenstelling, naam & geboortedatum kind(eren), aankomst datum in Nederland, land van herkomst en geslacht.

De persoonsgegevens die opgenomen worden in de ledenadministratie verzamelt Vereniging Protea uit uw eigen aanmelding en verwerkt de vereniging alleen voor het informeren en het organiseren van onze ledenactiviteiten.

De vereniging bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld. Wij zijn ons ervan bewust dat de persoonlijke gegevens van onze leden vertrouwelijke informatie bevatten en gaan daar zorgvuldig mee om.

Vereniging Protea geeft geen persoonlijke informatie door aan derden.

Vereniging Protea publiceert foto’s van onze activiteiten op onze website voor voorlichting en promotie. Ook deze foto’s vallen onder de wet bescherming persoonsgegevens en worden niet gepubliceerd zonder toestemming. Mocht een betrokkene (later) bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Een digitaal fotoboek met gezinsfoto’s van onze leden is alleen toegankelijk voor leden.

Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die Vereniging Protea verwerkt; het recht van informatie (daarom deze Protea Privacyverklaring), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door Vereniging Protea, kunt u contact opnemen met het secretariaat (06-11713617), info@vereniging-protea.nl of per post Backershagen 17, 3078 SB Rotterdam.

Bennekom,
24-05-2018

Dit protocol maakt deel uit van onze richtlijnen. Op de eerstkomende bestuursvergadering zullen wij het (definitieve) protocol vaststellen en op de eerstvolgende ALV ter goedkeuring aanbiede
Vereniging Protea verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van onze leden en van mensen en organisaties met wie wij een relatie hebben, die belangrijk zijn voor onze vereniging zoals bijvoorbeeld contactpersonen van adoptieorganisaties of medewerkers / genodigden van de Protea ontmoetingsdag(en).

De categorieën persoonsgegevens die de Vereniging Protea opslaat in een veilige omgeving zijn:

contactgegevens zoals naam, adres, emailadres, telefoonnummer
financiële gegevens zoals iban en incasso’s
lidmaatschapgegevens, zoals lidnummer, gezinssamenstelling, naam & geboortedatum kind(eren), aankomst datum in Nederland, land van herkomst en geslacht.
De persoonsgegevens die opgenomen worden in de ledenadministratie verzamelt Vereniging Protea uit uw eigen aanmelding en verwerkt de vereniging alleen voor het informeren en het organiseren van onze ledenactiviteiten.
De vereniging bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld. Wij zijn ons ervan bewust dat de persoonlijke gegevens van onze leden vertrouwelijke informatie bevatten en gaan daar zorgvuldig mee om. Vereniging Protea geeft geen persoonlijke informatie door aan derden.
Vereniging Protea publiceert foto’s van onze activiteiten op onze website voor voorlichting en promotie. Ook deze foto’s vallen onder de wet bescherming persoonsgegevens en worden niet gepubliceerd zonder toestemming. Mocht een betrokkene (later) bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Een digitaal fotoboek met gezinsfoto’s van onze leden is alleen toegankelijk voor leden.
Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die Vereniging Protea verwerkt; het recht van informatie (daarom deze Protea Privacyverklaring), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door Vereniging Protea, kunt u contact opnemen met het secretariaat (06-11713617), info@vereniging-protea.nl of per post Backershagen 17, 3078 SB Rotterdam.

Advertenties