Reizen naar Zuid Afrika met een geboorteakte

Sinds 1 juni 2015 gelden er voor het reizen naar Zuid-Afrika strengere immigratieregels. Dat betekent dat minderjarige kinderen bij hun reis een internationaal geboortecertificaat bij zich moeten hebben, naast het paspoort. Wanneer het kind alleen reist of met één van de ouders zijn er nog papieren nodig. Kijk hier voor meer informatie

Hoe kom je aan een geboorteakte?
Een geboorteakte is een officieel document waarop de namen, de geboortedatum en de geboorteplaats van het kind staan en de namen van de ouders, indien die bekend zijn. In geval van adoptie staan de namen van de adoptieouders op de akte. In principe kan er na de registratie van de adoptie een nieuwe akte aangevraagd worden met de namen van de adoptieouders. Een geboorteakte kan alleen opgevraagd worden in de plaats waar je bent geboren. Tot zover de theorie!

In Zuid-Afrika is het departement van Home Affairs verantwoordelijk voor de uitgaven van geboorteakten. Zij kennen twee vormen

  1. Abridged (verkorte geboorteakte) met alleen naam, geboortedatum en een id nummer
  2. Unabridged (uitgebreide geboorteakte met de naam, geboortedatum en de naam van ouders

Het departement loopt al jaren achter met het uitgeven van geboorteakten en lang niet alle kinderen die naar Nederland zijn geadopteerd hebben (ondanks de aanvraag) een uitgebreide geboorteakte ontvangen. Daarbij lijkt ook de registratie van de adoptie in het systeem van Home Affairs niet up to date te zijn, zodat het lastig is om in Zuid-Afrika een geboorteakte op te vragen.

Geboorteakte inschrijven Den Haag -> akte opvragen in Den Haag
Omdat het bijna ondoenlijk is voor adoptiekinderen om een geboorteakte op te vragen in hun geboorteplaats in het land van herkomst, wordt Nederlandse adoptiegezinnen geadviseerd om de geboorteakte/adoptiegegevens te laten registeren in Den Haag bij de afdeling Landelijke Taken.

Publiekszaken
Afdeling Landelijke Taken
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Email: lt@denhaag.nl
Telefoon: 14 070
Vanuit het buitenland telefonisch bereikbaar op +31 70 353 30 00

In oktober 2003 is het Haags adoptieverdrag voor Zuid-Afrika van kracht geworden. Dat betekent dat de adoptieuitspraak in Zuid-Afrika rechtsgeldig is hier in Nederland. Kinderen die voor die tijd zijn geadopteerd, moesten na een jaar in Nederland alsnog naar de rechtbank voor een Nederlandse adoptieuitspraak. Meestal (maar niet bij iedereen) is deze uitspraak doorgestuurd naar Den Haag zodat deze kinderen hun geboorteakte met de namen van hun adoptieouders kunnen opvragen in Den Haag, bij de afdeling Landelijke taken.

Voor kinderen die geadopteerd zijn na oktober 2003, hoefde er in Nederland geen rechtbankprocedure gedaan te worden, alleen in geval van een (voor)-naamswijzing. Afhankelijk van de advocaat die dit proces begeleid heeft, wordt de juridische uitspraak doorgestuurd naar Den Haag met het verzoek om de nieuwe gegevens in te schrijven.
In alle andere gevallen moeten de adoptieouders dat zelf doen!

Voor de inschrijving van de adoptie heeft de afdeling Landelijke taken alle relevante documenten mbt de adoptie nodig, denk aan:
het afschrift van buitenlandse geboorteakte met bijbehorende apostille
de ‘certificate of conformity of intercountry adoption’ met apostille
‘order of adoption’ / adoptie-uitspraak met apostille.

De apostille ontbreekt
Het is pas sinds maart 2015 dat de rechtbank in Nederland officieel heeft bepaald dat kinderen geregistreerd mogen worden in Den Haag met een verkorte geboorteakte (mits daar een apostille op zit). Inschrijven met een uitgebreide geboorteakte (met apostille) was nooit een probleem. De meeste adoptiekinderen verlaten Zuid-Afrika met een verkorte geboorteakte (waar alleen naam, geboortedatum en Zuid-Afrikaans ID nummer op staan.) De overige gegevens worden dan uit de andere adoptiedocumenten gehaald. Tot 2012 had dit document in de adoptieprocedure niet standaard een apostille (een bewijs dat het een officieel document is.) Er zijn kinderen, die geadopteerd zijn tussen 2003 en 2012, die (nog) niet de mogelijkheid hebben om zich officieel te laten inschrijven (indien er voor hen geen naamswijzigingsprocedure heeft plaats gevonden of in behandeling is bij de rechtbank. Wereldkinderen heeft via haar website en met een brief alle betrokken adoptieouders hierover geïnformeerd en biedt ook de mogelijkheid om documenten waar de apostilles op ontbreken alsnog op te vragen bij Abba Adoptions met apostille.

Voor meer informatie documenten Zuid-Afrika adopties via Wereldkinderen
Maigrett van Buytene
070-350 66 99
vbuytene@wereldkinderen.nl
aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag.

Het is dus voor veel kinderen mogelijk om hun geboorteakte te laten registeren in Den Haag. Hier zijn geen kosten aan verbonden (eventueel wel verzendkosten). Voor een officiële naamswijziging of het registeren van extra voornamen, is een juridische procedure nodig. Tarieven daarvoor kunt u opvragen bij verschillende advocaten. Bijvoorbeeld: Petra Robben.

Welke documenten heb je nodig voor een reis naar Zuid-Afrika?
• In elk geval een paspoort. Het document moet nog minimaal 30 dagen geldig zijn na vertrek uit Zuid-Afrika en twee lege pagina’s hebben voor de visum stempels.
• Voor de minderjarige kinderen een internationaal uittreksel van het geboortebewijs (op te vragen voor kinderen in Nederland in Den-Haag) niet ouder dan 3 maanden.
• Je kunt voor de zekerheid kopieën meenemen van de adoptie-uitspraak. Net zoals het handig is om kopieën te hebben van je reisdocumenten in geval van nood.
Klik hier voor meer informatie over reisdocumenten voor Zuid-Afrika.

Docassist kan helpen bij het opvragen van geboortecertificaten in Zuid-Afrika.

Bovenstaande tekst heeft in de nieuwsbrief van juni 2015 gestaan. Vereniging Protea hoopt hiermee een handig overzicht te bieden, maar aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Advertenties