Algemene ledenvergadering

Je bent van harte welkom om deze vergadering, met of zonder jouw gezin, bij te wonen.

Binnenkort meer informatie over de datum!

Na het aanmelden voor de vergadering op info@vereniging-protea.nl ontvang je de vergaderstukken. Graag aangeven met hoeveel je wilt komen ivm het samenstellen van de maaltijd. Tot ziens, namens het bestuur.

Verslag ledenvergadering 14 april 2018

Op 14 april was de algemene ledenvergadering van Vereniging Protea in Soest. Dit jaar waren er veel gezinnen voor het eerst. Naast de bestuursleden waren er negen andere gezinnen en in totaal 25 kinderen. Het bestuur waardeert de betrokkenheid van de leden. Tijdens de vergadering is er gesproken over de keuze voor de groepscamping  van de Paasheuvelgroep in Vierhouten, de verhoging van bijdrage voor de Proteadag, de ideeën voor het Proteaweekend en het maken van privacybeleid.

Nieuwe penningmeester

Op de vergadering is bekend geworden dat Manfred Boom zich beschikbaar heeft gesteld als bestuurslid en door de penningmeester zal worden ingewerkt om zijn taak over te nemen.  Leden op de algemene ledenvergadering hebben aangegeven dat zij het kampeertarief voor het Proteaweekend erg hoog vinden. Het bestuur begrijpt dat, maar het tarief (dat is opgebouwd uit de kampeerplek zelf en diverse voorzieningen die worden ingehuurd) is niet te vergelijken met een gewone camping. Daarbij moeten wij ons realiseren dat wij als groep op een gewone camping niet meer gewenst zijn of niet passen met onze activiteiten voor zoveel kinderen en volwassen. In 2016 waren wij meer dan 100 gezinnen. De verandering van locatie zal geen gevolgen hebben voor het programma van de Proteadag.  Wel zullen er in aanloop naar de Proteadag ook activiteiten worden georganiseerd die op de Proteadag een finale krijgen, bijvoorbeeld dansen oid. Verschillende tips van leden worden meegenomen in het samenstellen van het programma.

De laatste jaren is het aantal gezinnen dat gebruik maakt van het kamperen enorm gegroeid. Het versterkt het doel van de vereniging om ouders en kinderen uit Zuid-Afrika elkaar te laten ontmoeten. De ALV ervaart het als positief dat jong en oud elkaar zien en inspireren. Ook nu wij als groep een eigen plek hebben op een camping zal er sprake zijn van groepsdynamiek. Dat is nog steeds een spannend proces. Daarom wordt er gewerkt aan duidelijke campingregels waar wij met elkaar verantwoordelijk voor zijn. Het kamperen en de Proteadag zullen meer één geheel vormen.

Een vereniging voor en door leden

Het laatste jaar hebben zich heel mensen ingezet tijdens de Proteadag en ook op de ALV werden er voor verschillende taken vrijwilligers gevonden. Op dit moment heeft het bestuur nog iemand nodig die de website wil bijhouden met nieuwe artikelen, die voor de vereniging interessant kunnen zijn. Voor meer informatie: info@vereniging-protea.nl

Advertenties