Adoptiekinderen in het basisonderwijs

Door Lidwien Mineur en Frederike Immerzeel.

Tijdens deze workshop van 1 uur zullen Lidwien Mineur van Stichting Adoptie Voorzieningen en Frederike Immerzeel, kinderpsycholoog en adoptieouder met jullie in gesprek gaan over de kwetsbaarheid van onze kinderen. Hoe belangrijk het is om je veilig te voelen als voorwaarde om tot leren te komen. Rekenproblemen en disharmonische intelligentieprofielen zullen zeker aan bot komen.

Lidwien en Frederike willen informatie delen maar ook heel graag verder praten rond vragen die er leven.

Samen na denken en van elkaar leren is het uitgangspunt.

Daarom zou je van je voren al vragen, ervaringen of opmerkingen omtrent leerproblemen en kwetsbaarheid van je kind kunnen insturen via onderstaand formulier. 

De workshop zal in de middag nog een keer herhaald worden.
Tijdens de ochtend workshop is er een veilige speelplek voor kleine kinderen met toezicht.

Wanneer: zaterdag 1 september om 12.00 en om 14.00 uur

Over Lidwien

Bijna 35 jaar ben ik werkzaam binnen de jeugdhulpverlening. De laatste 25 jaar heb ik me vooral gespecialiseerd in gehechtheid van kind en ouder. “Gehechtheid is een duurzame emotionele band tussen een kind en een of meer specifieke volwassenen.” En deze kan je bijna nooit los van de ( adoptie- of pleeg ) ouders zien. Zonder medewerking van de ouder is het moeilijk het kind te helpen.
In mijn werk als begeleidster met (adoptie- en pleeg) kinderen zie ik dat de vaak moeilijke levensstart het voor deze kinderen lastig kan maken om een vertrouwensband met hun (adoptie- of pleeg) ouders aan te gaan. Deze kinderen zouden het wel willen, maar ze kunnen, of durven het niet. Ze hebben (overlevings-)gedrag aangeleerd, waardoor het moeilijk is te zien wat hun echte, onderliggende behoefte is. Dat kan tot gevolg hebben dat de kinderen zich uiteindelijk afgewezen en alleen voelen en dat de ouders het gevoel hebben dat ze heel veel investeren, maar niks terugkrijgen.

Over Frederike

Ik werk samen met mijn collega Tineke Floor met veel plezier in onze eigen praktijk sinds 2001. Ik houd van de omgang met mensen en kinderen en vind het erg boeiend om een kortere of langere tijd met een cliënt en zijn of haar gezin ‘mee te lopen’. Samen ontdekken waar knelpunten in de ontwikkeling vandaan komen en helpen bij het vinden en leren toepassen van een oplossing zodat de cliënt zelf weer verder kan. Ik ervaar het als een uitdaging om bij ieder nieuw kind/jongere die binnenkomt zo samen onderweg te gaan. Aansluiting bij het individuele kind en zijn of haar ouders, erkennen van de uitdagingen die er zijn (ontwikkelingsvragen, problemen, pijn en verdriet), afstemmen op de eigen mogelijkheden van het kind en het systeem er omheen om zo het unieke en mooie van ieder mens(je) te stimuleren. Op die manier hoop ik dat ieder kind door onze begeleiding weer meer tot zijn of haar recht mag komen.

Advertenties